Gujrati Shikshan Sanstha

Vazirabad, Nanded.
02462-243446, 243620

vice president

 Vice president of gujrati shikashan sanstha

 

Vice-President

Mr Shambhulal K.Mange

 

Vice-President

Mr.Chandrakant N. Patel