Gujrati Shikshan Sanstha

Vazirabad, Nanded.
02462-243446, 243620

president

President of gujrati shikashan sanstha

President

Mr.Ketanbhai Nagda